Representantskapsmøtet - åpner for flere mastere

Ny strategi for Siviløkonomene var viktigste sak på Siviløkonomenes representantskapsmøte som ble avholdt i Oslo 11. og 12. april. Representantskapet ønsket ikke å åpne for at bachelorkandidater kan få ordinært medlemskap i foreningen, men det ble fattet et prinsippvedtak om at flere mastergrader enn tidligere skal kunne gi medlemskap.

De ulike mastergradene skal vurderes av vurderingskomiteen, og på høsten representantskapsmøte skal styret legge fram rammer for hvordan medlemskriteriene skal praktiseres.
- Vi har fortsatt en stor oppgave å gjøre når det gjelder å rekruttere de med mastergrad, sa påtroppende styreleder Anne Ombye.

Viktige stikkord fra representantskapet debatt, som startet fredag og ble avsluttet ett døgn senere, er identitet og faglig tyngde. Flere av representantskapets medlemmer påpekte at det er ikke snakk om elite eller eksklusivitet, men identitet. De som ønsket å åpne for medlemskap for kandidater med bachelorgrad, trakk fram at Siviløkonomene skal være en møteplass for økonomi og ledelse, da er det nødvendig å åpne opp.

Styret ble også bedt om å starte en prosess som skal munne ut i forslag til et framtidsrettet navn på foreningen. Også i denne saken var meningene delte. De fleste av foreningens medlemmer er siviløkonomer, men også annen høyere økonomisk-administrativ utdanning gir grunnlag for medlemskap. Master er den nye tittelen, siviløkonom er en sidetittel. Samtidig ble det sagt at studentene er opptatt av siviløkonomtittelen. Etter et par år i dvale, kan det synes som om tittelens betydning nå på vei oppover og vurderes som et kvalitetsstempel. Det er nå så mange mastergrader at siviløkonomtittelen er enklere å forholde seg til.

Av Kristin Tveitnes