Resultat- eller balanseorienterte regnskaper, hvor stor forskjell er det i praksis

I den regnskapsfaglige debatten har det i noen grad vært tendens til polarisering når det gjelder resultat- og balanseorientering. I praksis er derimot dette bildet mer nyansert.

Kvinne som arbeider på en PC

I Magma #0117 skriver Kjell Magne Baksaas og Tonny Stenheim at det er et viktig skille om et regnskapsspråk er resultatorientert eller balanseorientert. Er man ikke vel bevandret i regnskapsstandardene, kan man fort tenke at avstanden mellom ulike regnskapsspråk er større enn den faktisk er. 

Les hele deres artikkel her i Magma