Arrangement

Retorikkurs

Econa UiS inviterer til «Retorikk - overtalende kommunikasjon og teknikker» v/ kommunikasjonsspesialist Richard B Stephenson.