Revisjonsstudiet- et springbrett til de fleste bransjer

Vi har snakket med en student ved NHH som valgte master i regnskap og revisjon fordi det ga ham mange valgmuligheter. Allikevel vet han at jobben han får, vil uansett by på mange sene kvelder.

Eivind Skoge er student ved Norges Handelshøyskole, og er student på første året på master i regnskap og revisjon. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra BI, og valgte masterstudiet fordi det gav ham innsikt i mange ulike bransjer. – Revisjon er et spennende og relevant fagfelt, og jeg som ønsker å arbeide innen shipping fant studiet interessant og spennende.

Skoge forteller at mange i klassen allerede har fått jobb, to år før de er uteksaminert. De fleste havner hos de store revisjonsselskapene, og det er generelt greit å få jobb. På NHHs nettsider skriver de at «MRR dekker kompetansekravene for å bli statsautorisert revisor. Revisjons- og konsulentselskapene er blant de mest populære i studentenes karrierevalg, og disse selskapene ansetter svært mange av de uteksaminerte masterkandidatene fra MRR». Skoge mener selv at revisjonsfaget er svært viktig da man lærer å sikre troverdigheten til firmaet man jobber hos. Videre er det viktig for å sikre at aksjer blir priset rett. Hvorvidt etikk innenfor revisjonsbransjen blir vektlagt på studiet, er han foreløpig usikker på. – Jeg er bare på første året, så jeg er spent på å se hva som venter meg i semestrene som kommer.

Masteroppgaven er allikevel påbegynt, da denne må skrives relativt tidlig på MRR- studiet. Skoge skriver om Olympic shipping, et firma han selv har hatt en deltidsjobb for. Selv om han syns revisjon er spennende som fagfelt, mener han det er vanskelig å dra nytte av det på privat plan. Allikevel er den generelle forståelsen for økonomi grei å ha med seg videre, også på privaten.

Eivind Skoge anbefaler å velge revisjon da det er et godt springbrett inn i mange ulike bransjer. Han vektlegger at man får en jobb der man lærer masse, får jobbe mye fra dag en, og at det harde arbeidet man legger ned i januar til mai betaler seg i avspasering. – En lang og god ferie er et godt incentiv for å jobbe ekstra hardt i de tøffeste månedene, så det er jeg ikke redd for!