Arrangement

Risiko – skal styret alltid stole på administrasjonen?

Styret har et klart ansvar i forhold til risikohåndtering. Hvordan skal styret forholde seg til risikostyringen i styrearbeidet, og hvilke hjelpemidler eller prosesser bør styret anvende?