Arrangement

Risikostyring og Compliance

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon har preget det norske nyhetsbildet en rekke ganger i 2013. Dette til tross for at risikobildet for den enkelte virksomhet, herunder risiko for straff, bøter, tap av omdømme og ikke minst risikoen for å bli utestengt fra anbudskonkurranser kan være formidabel.