Samfunn og offentlig sektor

Dette er nettverket for økonomer som er engasjert i spørsmål som angår samfunn og offentlig sektor. Vi arrangerer medlemsmøter som omhandler alt fra små, konkrete problemstillinger som finnes i offentlig sektor til møter om de store samfunnsspørsmålene, som klima og forvaltning av oljefondet. Alle Econas medlemmer kan derfor finne interessante møtetemaer hos oss.. 

Formålet med nettverket er å gi faglig inspirasjon, danne grunnlag for debatt og erfaringsutveksling, skape relasjoner og være et sted for hyggelig og sosialt samvær. Til møtene inviterer vi inspirerende foredragsholdere til å belyse aktuelle problemstillinger som opptar samfunnsengasjerte Econa-medlemmer. Medlemsmøtene er åpne for alle Econas medlemmer.

Eksempler på aktuelle temaer:

  • Forvaltningen av oljefondet
  • Gevinstrealisering i offentlige prosjekter
  • Flerårig budsjettering
  • Suksessfaktorer ved offentlige IT-prosjekter
  • Masterutdannede økonomers rolle i offentlig sektor
  • Mål- og resultatstyring i offentlig sektor/styringsverktøy
  • Endringsledelse
  • Risikostyring
  • Innovasjon i offentlig sektor

Styremedlemmer: Heidi Neumann, Arnulf Eriksen, Irene Apelseth og Karen Marie Gunnerud.

Her kan du laste ned presentasjoner fra tidligere møter:

15.05.2018 - Hva er penger? - Jon Nicolaisen / Rapport fra Norges Bank / Taletekst til et lignende foredrag

29.08.2017 - Klima, psykologi og økonomi - Per Espen Stoknes

16.11.2016 - Hva skal til for å lykkes med IT-prosjekter i det offentlige?

27.10.2016 - Pensjon i offentlig sektor – overmoden for endringer?

12.04.2016 - Hvem skal omstilles – og til hva? - StartupLab, Telenor, Abelia, Produktivitetskommisjonen 

04.02.2016 - Flyktningkrisen - utfordringer og muligheter - Christine Meyer

14.04.2015 - Kan du dokumentere gevinstene i dine prosjekter? - Morten Skodbo, Rambøll - Hege Merethe Herland, Riksrevisjonen

20.08.2015 - Handlingsregelen i offentlig sektor - Elisabeth Holvik, Øystein Thøgersen og Steinar Juel

04.09.2014 - New public management. 

11.2013 - Strategi og mål i offentlig sektor -  Nicolai Seip.pdf ,  Vincent Fleischer.pdf ,  Ingrid Brænden.pdf

Samfunn og offentlig sektor

Leder nettverksstyret

Heidi Neumann

Send e-post

Telefon: 99709372

Ingen kommende arrangementer