Samfunnsansvar i praksis – Et møte mellom fortid og fremtid.

Det forventes at multinasjonale selskaper driver sin virksomhet i dialog med sine interessenter. FN og EU har utarbeidet anbefalinger for hvordan selskapene bør forholde seg til vert­skapsregioner og lokalsamfunn hvor de er lokalisert.

Jordklode beskyttes av hender

Lokalsamfunnets historie, identitet og fortid er svært viktig for kvaliteten på samhandlin­gen. Dette bør anerkjennes og an­vendes som en ressurs for utvikling av en omforent fremtid for både lokalsamfunn og multinasjonalt selskap.

I Magma 0516 beskriver artikkelen «Samfunnsansvar i praksis» hvordan det finske multinasjonale skogindustriselskapet UPM (før Bot­nia) samhandler med vertskapsbyen Fray Bentos i Uruguay.

UPM eta­blerte seg i Fray Bentos i 2007 etter en byggeperiode på to år. Investeringen ble fremstilt i svært positive vendinger, både av finske og uruguayanske myndigheter. Selskapet selv lovet betydelig positiv effekt for økonomien i Uruguay i form av økt sysselset­ting og eksport. UPM ble presentert som en viktig del av Fray Bentos’ fremtid, som en hjørnestensbedrift med et langsiktig perspektiv og brede interesser til gagn for lokalsamfunnet Fray Bentos.

Les hele artikkelen i Magma 0516