Samfunnsbedriftene - Hovedtariffoppgjøret 2020

577A0169Sektoransvarlig i Econa:
Christian Prestholdt Selen 
christian@econa.no
T: 98 83 14 78 

 

 

Tariffnytt 24. september: Dagens bedriftavtale i Samfunnsbedriftene videreføres

Dagens hovedtariffavtale for konkurrranseutsatte bedrifter i kommunal sektor blir videreført for de neste to årene.

Akademikenre og de andre forhandlingssammenslutningene ble i natt enige med Samfunnsbedriftene om å prolongere dagens hovedavtale.

Sonia Monfort Roedelé sier at Akademikerne kan leve godt med en videreføring av dagens avtale, men vi skulle gjerne forhandlet videre om blant annet etter- og videreutdanning og seniortiltak. Videre sier hun at en videreutvikling av avtalen blant annet på disse områdene ville gjort det enda mer attraktivt for høyt utdannede å søke seg til kommunale bedrifter, men at dette klarte man ikke å bli enige om.

For Econa er det Christian Selen som har ansvaret for Samfunnsbedriftene. Han også sier at dette er et resultat man kan leve med gitt den veldig spesielle situasjonen vi befinner oss i. Avtalen innebærer at det skal gjennomføres lokale kollektive forhandlinger som normalt i høst. Det er viktig at samfunnsbedrifter bruker handlingsrommet tariffavtalen gir slik at de klarer å beholde viktig kompetanse og kompetansemiljøer i virksomheten.

 

Tariffnytt 24. september: Forhandlingene i Samfunnbedriftene er i gang

Tariffoppgjøret i Samfunnsbedriftenene må bidra til at virksomhetene kan tiltrekke seg og utvikle ansatte med høy kompetanse.

Forhandlingene i Samfunnsbedriftene (tidligere KS-bedrift) startet opp i går kl 12:00. Tariffområdet består av selskaper opprettet av én eller flere kommuner og som er ment å løse en samfunnsoppgave.

-Kompetanse blir et viktig tema i årets oppgjør.

Samfunnsbedriftene skal tilby innbyggerne og næringsliv gode tjenester og er avhengig av å ha høy kompetanse for å lykkes, sier forhandlingsleder i Akademikerne Sonia Monfort Roedelé.

Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om at samfunnsbedriftene jobber strategisk med kompetanseutvikling og gir full pensjonsopptjening i inntil tre år. Akademikerne krever også at reisetid i forbindelse med tjenestereiser må kompenseres som arbeidstid.

For Econa er det Christian Selen som har ansvaret for Samfunnsbedriftene og hovedtariffoppgjøret. Han er klar i sin tale hva gjelder rollen til Econas medlemmer i Samfunnsbedriftene.

 -Dette er en sektor hvor økonomen er veldig viktig.

Ikke bare er dette samfunnskritiske oppgaver innen helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. Dette er også oppgaver som skal løses på en mest mulig økonomisk fornuftig måte da det er snakk om offentlige midler. Derfor trenger man ekstremt dyktige ansatte innen ledelse, økonomi og administrasjon for å klare dette.

Akademikerne mener det må gjennomføres kollektive, lokale forhandlinger der verdiskapningen og lønnsevnen er positiv. Det er særlig viktig for Akademikerne at lønnsdannelsen skjer lokalt og at det ikke legges inn sentrale føringer for de lokale forhandlingene for organisasjonens medlemmer i tariffområdet.

Fristen for å komme til enighet er 24. september kl. 24:00.

 


KS Bedrift - mellomoppgjøret 2019