Samme leder - nytt studentutvalg!

Torsdag 26. mars ble Live Hølmo enstemmig gjenvalgt som leder av studentutvalget. Med seg får hun et nytt mannskap som gleder seg til å ta fatt på jobben.

Den sittende lederen av studentutvalget, Live Hølmo, ble gjeninnvalgt som leder. Nå ser hun frem til å ta nye steg sammen med et nytt utvalg.  - Det første året lærer man hvordan man skal gjøre ting, men det er det andre året man virkelig får utrettet noe sa Hølmo da hun holdt sin appell. Hun er glad for at årsmøtet ga henne tillit for en ny periode.

Ved sin høyre hånd får Hølmo med seg Marie Rønnevik. Den nye nestlederen har vært aktiv i Econa i flere år og har studentpolitikk som en av sine kjernesaker. Sammen skal de blant annet representere studentene i Econas hovedstyre og har ambisjoner om å være en tydelig stemme på vegne av studentene både internt og eksternt.

Med seg i studentutvalget får lederduoen også fire engasjerte styremedlemmer. Argjenta Zogaj, Jens Henrik Korgerud, Malin Selstad og Anine Nortvedt Branæs presenterte alle sine ambisiøse målsetninger for året som kommer. De ser alle frem til de kan ha sitt første fysiske møte og legge mer detaljerte planer for året.

I mellomtiden vil det nye styret ha fullt fokus på coronakrisen. Lederduoen er samstemte i sin kritikk av manglende tiltak for studenter fra regjeringen, men er også opptatt av at Econa skal ha et godt tilbud til sine medlemmer i en utfordrende tid. – Utdanning kommer selvfølgelig etter hensynet til liv og helse, men gjennomføring av eksamen, økonomi og mulighetene for jobb til høsten er også viktige spørsmål for studentene, påpeker Hølmo.

Den spesielle situasjonen satte naturlig nok også sitt preg på årsmøtet som i år ble avholdt digitalt. For å sikre gode debatter og en god demokratisk forankring ble det derfor besluttet å utsette behandlingen av en del saker til et ekstraordinært møte i september.

Gruppebilde av det nye studentutvalget må også vente. I mellomtiden kan du bli bedre kjent med det nye styret ved å følge Econa student på facebook og instagram. Her vil alle i løpet av de nærmeste dagene presentere seg selv.