Sammen mot målet

Én ettermiddag i måneden møtes Annika Dybwad (54) og Mia Grundstrøm (33) for å utvikle Mia som leder. De to er matchet gjennom Econas mentorprogram. Oppskriften er en krysning mellom coaching og rådgivning.

Erfaring kan som kjent ikke læres. Derfor kan det for mange ledere være svært nyttig å ha en mentor som kan by på sine erfaringer.

– Jeg meldte meg på programmet med et konkret mål om å utvikle meg selv både som leder, kollega og medarbeider, forteller Mia om sine forventninger til mentorordningen.

Mia er økonomisjef i Aleris Helse og har ti års arbeidserfaring etter studier. Nå føler hun det er riktig tidspunkt for å utfordre og utvikle seg i en mer profesjonell setting.

Katalysator

For å nå målet har hun fått en svært erfaren mentor gjennom Econas mentorprogram. Annika Dybwad har mange års ledererfaring, også internasjonalt, fra blant annet Orkla, Bonnier og Schibsted. I tillegg har hun flere ulike styreverv. Etter over 20 år som leder gleder det henne å se yngre ledere utvikle seg.

– Det er bra å se at Mia klarer å få til det hun har satt seg som mål, og at jeg kan bidra til det gjennom å være en katalysator og en som utfordrer henne med reflekterende spørsmål. For det er Mia selv som må gjøre jobben, påpeker Annika.

Akkurat det er hun tydelig på. Som mentor skal hun ikke fortelle Mia hva hun skal gjøre – «no size fits all», som hun beskriver det. Etter seks år som seniorkonsulent, i dag i Rambøll Management Consulting Norge, opptrer Annika daglig som mentor og coach for andre. I tillegg er hun ICF-sertifisert coach. Dermed har hun en rekke verktøy i ermet og har en mer bevisst holdning til mentorforholdet enn de fleste:

– Jeg er veldig bevisst på hvordan jeg går frem. Coacher stiller for eksempel bare spørsmål, mens en rådgiver forteller at slik skal du gjøre det. Jeg har veldig liten tro på å ta min erfaring og copy–paste til Mia. Vi jobber derfor veldig mye i midten av disse, forteller Annika om sin tilnærming til mentorrollen.

Ingen fasit

Mia mener Annikas profesjonalitet er en stor ressurs i forholdet mellom mentor og adept. Her er det ingen oppskrift eller fasitsvar.

– Som adept må man være bevisst på å ikke gå inn i et slikt mentorprogram og forvente å få svar på alle spørsmål man stiller. Jeg har ikke fått et eneste svar hittil! Men jeg har skapt mange svar for meg selv, forteller Mia.

Annika er opptatt av å ikke tre svar over hodet på Mia. – Som mentor tror jeg det viktigste er at jeg har vært leder selv. Jeg har gjort både bra og ikke bra ting. Det at jeg er veldig avslappet på dette og villig til å by på erfaringene overfor Mia, bidrar godt til samtalene våre. Jeg tror som sagt ikke på noen copy–paste – min erfaring er ikke nødvendigvis riktig for Mias erfaring, påpeker Annika.

De er begge enige om at dette er viktig for at mentorforholdet skal fungere optimalt. I tillegg trekker de frem motivasjon, trygghet og full forpliktelse til møtene dem imellom. I en hverdag hvor begge har hektiske timeplaner, må den avtalte tiden være hellig.

– Tillit er veldig viktig. Og at det er en match, at man tar en kritisk gjennomgang av om det funker. Det var Econa som tok ansvaret for matching. Den gjorde de særdeles godt, sier Annika, som med Mia vil anerkjenne Econa for matchingen.

Det å ha noen i ryggen som kan hjelpe deg med å sette konkrete problemstillinger inn i en helhet, er utrolig nyttig, mener Mia. Annika, som jobber mye med dette til daglig, har også sett den positive effekten en mentor kan gi. – Jeg kan oppleve med ynge ledere, og kanskje mer kvinnelige ledere, at det hjelper dem å tørre enda mer når de har en «sponsor» eller mentor som gir det siste dyttet som gjør at de tar sjansen!

Verdien av mentoring

Begge setter pris på refleksjonen samtalene skaper. Og Mia påpeker: Dette dreier seg jo om personlig utvikling. Selv om hun meldte seg på for å utvikle seg som leder, opplever hun at hun samtidig utvikler seg som kollega, samboer og venn. – Mine forventninger er mer enn oppfylt, og vi er bare litt over halvveis. At man har en tydelig motivasjon og har tenkt igjennom hvor man vil på forhånd, tror jeg er viktig for at dette fungerer godt, sier Mia.

Annika sier seg enig. – Det er alltid noe å lære! Selv om jeg jobber med dette til daglig, kan jeg med hånden på hjertet si at jeg har lært mye av å ta del i Econas program – både av fagansvarlig Petter Mathisen og av de andre mentorene og deres erfaringer, sier Annika.

Hun er ikke i tvil om at mentorrollen også bidrar til å utvikle egen kompetanse. – Jeg tror min kompetanse raskt går ut på dato om ikke jeg har en kontinuerlig utvikling selv. Samtalene med Mia styrker min kompetanse blant annet gjennom å forstå det moderne lederskap og dets utfordringer, reflekterer Annika.

For dagens ledere går det også hurtigere, med bråere endringer enn tidligere. Annika mener dette gir lite rom for refleksjon i hverdagen for mange. – Jeg tror det blir et økt behov for mentoring. Å få lov til å reflektere gir deg en større trygghet i deg selv når alt går i hundre. Og det tror jeg det kommer til å fortsette med, avslutter mentoren.