Se hjertesakene til nytt studentutvalg

I mai hadde Studentutvalget for 2018/2019 sin første samling i Econas lokaler. Det nye studentutvalget vil satse videre på rekruttering, synlighet og kvalitet i utdanningen, og tar et tydelig samfunnsansvar.

Det var ikke vanskelig å se engasjementet i første møte. Alle kom forberedt, motivert og hadde tanker om hva de ville jobbe med det neste året.

Kvalitet og rekruttering

Det kom tydelig fram at alle stiller høye krav til seg selv og hverandre. En god dialog og ærlighet skal sikre et godt samarbeid.

Studentutvalget vil bidra til god oppfølging hos studentavdelingene og gi tillitsvalgte den opplæringen de trenger. Rekruttering må fortsette å være et viktig fokusområde hos Studentutvalget, studiestedene og i administrasjonen. Studentutvalget mener at å jobbe enda tettere med studentgruppene til Econa vil være med på å skape økt rekruttering.

- Jeg ønsker at studentgruppene samarbeider på tvers av hverandre, men også at de kan komme til oss. Derfor er det viktig at SU blir godt kjent med alle studenttillitsvalgte, sier leder i studentutvalget, Ole Thomassen. 

NM i økonomi og synlighet

Studentutvalget ønsker at Econa skal bli enda synligere på studiestedene. Dette skal gjøres med blant annet større aktivitet og arrangementer som NM og nordisk mesterskap i økonomi.
Sofie Thingsaker i Studentutvalget hadde vært på besøk i Sverige under SM i ekonomi. Hun hadde med seg inspirasjon og tips til å gjøre NM enda bedre.

- Synlighet er viktig for Econa, derfor må vi fortsette å jobbe med større arrangementer. Jeg har også tatt på meg ansvaret for sosiale medier. Så jeg skal jobbe tett med den digitale maskoten Eilef det neste året, sier Sofie.

Mia Åsheim og Amalie Midtbø Eikeland brukte også en av dagene på å skrive artikkel til neste utgave av Magma. Den handler om den lave kvinneandelen i finalen av NM i Økonomi.

- Vi håper dette kan være med å bidra til at vi ser flere jenter i finalerundene i 2019, sier Amalie Midtbø Eikeland.

Engasjere seg i samfunnet

Studentutvalget ønsker å fortsette arbeidet med lik kontepraksis på de ulike studiestedene. Og for å få privatøkonomi inn i grunnskoleopplæringen gjennom blant annet Økonomiglede.

- Det irriterer meg at det ikke er lik kontepraksis på alle skoler i Norge. Jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke skal være slik, sier Mia Åsheim.

Studentutvalget og Fagutvalget til Econa skal også samarbeide det neste året for økt kvalitet i høyere utdanning. Det blir veldig spennende å se hva de to utvalgene kan få til sammen.

Ønsker du å hilse på Studentutvalget og diskutere saker du brenner for? Da foreslår Econa at du tar turen til Arendalsuka i august. 

Sosialt

For at en gruppe skal fungere på best mulig måte er det viktig at man blir kjent og trygge på hverandre. Det var derfor satt av tid til teambuilding og sosialt på kvelden. Etter en bedre middag fikk hele Studentutvalget prøve seg på Oslo Bowling.

- Det var ikke polerte baller, og skoene var dårlige. Studentansvarlig Patrick i Econa vant denne greit, men jeg utfordrer han herved i vannpolo, sier Marios Gustad Padazopoulos.

Studentansvarlig har kommentert at han tar utfordringen på strak arm.

Bruker du medlemsfordelene dine? Sjekk hvilke tilbud du har som studentmedlem her