Arrangement

Seiltur i Søgne skjærgård

Siviløkonomer i Kristiansandsområdet og siviløkonomstudentene UiA inviteres til sosialt arrangement i form av seiltur i Søgne skjærgård