Seks råd til en bedre CV

Vi i Econa jobber for å gjøre overgangen fra skole til jobb lettere, og som medlem har du muligheten til å få hjelp med din CV og søknadstekst. Vår CV-rådgiver, Kristine Bjerke, har delt noen viktige råd med oss. God sommer, og lykke til!

Skreddersøm

Et generelt tips er å tilpasse CV-en til akkurat den stillingen du ønsker å søke på. Det vil si at nøkkelkvalifikasjoner og utfyllende informasjon under arbeidserfaring og utdannelse bør være tilpasset og utformet slik at du fremhever det som er aktuelt og relevant for stillingen. 

Nøkkelkvalifikasjoner

Under personlig informasjon kan du legge til "nøkkelkvalifikasjoner". Her har du anledning til å introdusere hva du kan tilby arbeidsgiver. Bruk ord som er beskrivende og som retter seg konkret mot stillingen du søker på. 

Bilde

Dersom du velger å ha bilde på CV’en bør dette være et bilde som er profesjonelt og som fokuserer på ansiktet. Huskeregel; velg et bilde som fremstiller deg slik som du ønsker å fremstå på et intervju. 

Lengde

Husk at CV-en er det første dokumentet arbeidsgiver ser på, og du må derfor ikke unnlate viktig informasjon på CV-en kun for at den ikke skal overstige en viss lengde. Det er allikevel viktig å huske på at arbeidsgiver ofte får inn svært mange CV-er, og dersom en CV-en er på fire sider så kan det lett tenkes at arbeidsgiver dropper å lese akkurat denne CV-en. Være derfor kort og konsis. En generell anbefaling er at CV-en helst ikke skal være lenger enn to sider. 

Unngå «hull»

Husk alltid å skrive opp både måneder og årstall. Det gir arbeidsgiver et mer detaljert bilde av din kompetanse og erfaring. Like viktig er det å unngå å ha "hull" i CV-en. Har du større eller mindre hull i CV-en er det viktig å forklare grunnen til dette, eller beskrive kort hva man har drevet med i det aktuelle tidsrommet, f.eks. "jan. 2015- juni 2015, var på jordomseiling".

Fremhev kompetanse

Som nyutdannet er utdannelsen den viktigste kompetansen du har, og dette må tydeliggjøres i CV-en. Beskriv hvilken retning du har valgt innenfor utdannelsen og ikke minst hvilke fag du har gjennomført. Legg vekt på det som er relevant for stillingen. Dette vil gi arbeidsgiver et bilde av hvilken kunnskap du har og det bidrar kanskje til at du skiller deg ut av mengden. 

Har du arbeidserfaring/verv eller lignende er det også her svært viktig å beskrive hvilke ansvar - og arbeidsoppgaver du har eller har hatt. Fortell om din erfaring. Det skaper et større bilde av deg selv og er igjen med på å differensiere deg fra de andre søkerne.  

Det er også anbefalt å oppgi fritidsinteresser, kurs, sertifiseringer, språk og eventuell datakunnskap. Fyll på med informasjon som kan være relevant for stillingen du ønsker å søke på og som bidrar til å beskrive deg som person. 

Til slutt er det viktig å lagre alle dokumentene i PDF-format, slik at du unngår at dokumentet endrer seg. Skriv gjerne fullt navn i filnavnene, på den måten kan arbeidsgivere lettere søke deg opp. I slutten av CV-en anbefales det å skrive at referanser, attester og vitnemål oppgis ved forespørsel.

Lykke til!

På vår jobbportal finner du relevante stillinger til din utdannelse, og det legges ut nye stillinger hyppig. Du kan sende inn søknadstekst og CV for gjennomlesing og tilbakemeldinger til oss, et tilbud som gjelder for studentmedlemmer. Lykke til, og se om det er noen aktuelle stillinger allerede i dag som du kan søke på i helgen!

 EconaStilling logo