Seks råd til ledere når den nye hverdagen begynner

Høsten 2007: Europa har ikke tatt innover seg at subprime-krisen kunne treffe finansnæringen så hardt – ikke ulikt coronapandemiens begynnelse. Nettopp da overtar Gisele Marchand som administrerende direktør i Eksportfinans. Hva lærte hun som kan være til hjelp i tiden som kommer?

Gisele Marchand gir råd til ledere i krisetid

Utdrag fra Charlotte Hartvigsen Lems intervju i Magma 2-2020.

Gisele Marchand skulle begynne i den nye stillingen 1. desember 2007. Utover høsten hadde man begynt å se konturene av det som etter hvert ble den store subprime-krisen.

– De fleste observerte at det skjedde noe, men det var svært begrenset hva både Eksportfinans og andre aktører foretok seg på dette tidspunktet. Men da jeg deltok på et styremøte 30. november, ble det slått full alarm. Vi hadde et akutt behov for kapital, en krise som måtte løses umiddelbart.

Spår tøffere tider

Den erfarne bedriftslederen ser krevende dager for mange ledere i tiden som kommer, og deler gode råd om hvordan du kan håndtere kriser i situasjonen vi er oppe i nå.

– Etter bare få dager med unntakstilstand har mange opplevd at deres verden rakner raskt. Lav egenkapital og full kollaps i likviditetsstrømmen slår beina under mange bedrifter på kort tid.

Vinnerne fremover kan finnes blant dem som evner å se mulighetene i en ellers helsvart situasjon.

– Still deg spørsmålet: Har vi muligheten til å gjøre andre ting som kan skape inntekter i vår bedrift? Har vi forutsetninger som kan brukes til vår fordel? Hva har vi lært som vi kan ta med oss når krisen er over?

Seks læringspunkter for kriser fra Gisele Marchand:

  1. Prioriter
  2. Tenk alternativt
  3. Let etter tillit – ikke skyld
  4. Finn kloke samarbeidspartnere
  5. Vær åpen
  6. Ta vare på deg selv

Les hele intervjuet med Gisele Marchand i Magma 2-2020.


Ikke medlem? 
Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.