Seksti – og ikke mindre nysgjerrig

Martha Kjølseth mener kompetanse er en livslang interesse og at arbeidsgivere må finne en måte å benytte seg av eldre arbeidstakeres visdom og erfaringer på.

Vil fortsatt tilegne seg nye erfaringer

Hvorfor jobber du?

- Jeg liker å engasjere meg, og min jobb gir meg fortsatt spennende erfaring og utviklingsmuligheter. Jeg trives godt i mitt arbeid som foreleser på Høgskolen i Buskerud og Vestfold der jeg underviser internasjonale studenter.

- I tillegg tar jeg en doktorgrad (DBA) på Henley Business School i England, med fokus på samfunnsansvar. Jeg har jobbet med analyser i mange år og å få anledning til å ta et skritt tilbake og prøve å forstå hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd, er fantastisk. Slik jeg ser det slutter man ikke å være nysgjerrig når man runder seksti. 

Kritt på tavla

Har din motivasjon for å jobbe endret seg i løpet av din yrkesaktive karriere?

- Ja, min motivasjon for å jobbe har endret seg i de siste årene. Det er viktig for meg å jobbe med noe som jeg synes er meningsfylt. Jeg har i alle fall bedre forståelse for hvilke omgivelser jeg trives i og hvor jeg virkelig kan bidra. Jeg våger også mer i dag. Å begynne på Henley i en alder av 58 år beviser nok dette.

- Da jeg rundet femti innså jeg at jeg ønsket meg en ny type jobb. Undervisning på høyskolenivå var meget tiltrekkende. Det er et yrke hvor det er viktig å være moden fordi du har stor grad av frihet i undervisningen. Du får bruke kreativiteten din, men er samtidig avhengig av et godt team rundt deg.

- Fordi jeg er motivert til å jobbe har jeg bestemt å bruke tiden det trengs for å sette meg inn i ny teknologi, holde meg ájour og klare å fungere innenfor rammene av virksomheten. Jeg må finne meg i at det finnes andre måter å formidle på enn å bruke kritt på tavla.

Tror du at studentenes konsentrasjonsevne er lavere enn da du var student?

- Jeg vet ikke om den er kortere, men de er vant til at mer skjer samtidig, og læringsmiljøet har definitivt endret seg. Du må sette krav til at de hører på hva du sier, men du må også sjekke at den måten du avholder timen på er engasjerende for alle sammen. 

Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1Martha Kjølseth 1

Alternative måter å møte utfordringer på

Er det vanskeligere for deg å få tilslag på en jobb nå enn det var tidligere?

- Ja, jeg tror nok alder er avgjørende for en del beslutninger. Jeg har opplevd begge sider av saken. Jeg har søkt en jobb der jeg fikk tilbudet nettopp fordi jeg var moden, mens jeg et annet sted ikke fikk jobben fordi de ønsket seg en yngre profil. Jeg konkluderte med at det var en god idé å finne alternative måter å oppnå det jeg ønsker på enn å sende søknader. 

Hvordan har du blitt tatt imot på Henley?

- Jeg har blitt svært godt mottatt. Programmet er for folk som er i jobb men samtidig ønsker mer utdanning. Vi er en forholdsvis voksen klasse med folk med mye arbeidserfaring.

Kompetanse og ferdigheter er avgjørende

Hva tror du skal til for at man som 60 åring ikke havner nederst i søknadsbunken?

- Jeg tror det er viktig å utvikle din personlige kompetanse. Har du en kompetanse som er etterspurt vil du lykkes.

- Du må satse på å pusse opp ferdighetene dine og se hvilken unik kompetanse du har om du ønsker å fortsette. Hva har jeg bygd opp som kan være attraktivt i en jobbsituasjon? Dette må du selv ta ansvaret for! 

Når kommer du til å være ferdig med din PhD?

- Programmet er delt i to. Den første delen, mastergraden, er ferdig i 2015. Etter det har jeg tre nye år som må fullføres. 

Har du gjort deg noen refleksjoner rundt når du skal bli pensjonist? Hvor lenge skal du bruke den kompetansen du tilegner deg nå?

- Jeg ønsker å jobbe så lenge som mulig. Den kompetansen jeg nå tilegner er en livslang interesse som jeg håper jeg kan bruke i undervisning og prosjektarbeid. Når jeg ikke lenger skal være yrkesaktiv kan jeg ta den med meg over i frivillige organisasjoner og andre type nettverk.

- Programmet ved Henley har for øvrig åpnet mange nye dører for meg og jeg har nå nettverk over store deler av Europa og i Nord-Amerika i både akademia og næringsliv. 

Facebook og snapchat

Hva med stillingsvern?

IMG_3059IMG_3059IMG_3059- Hev det til 75, gi folk et valg! Å behandle en sekstiåring som en gammel person har jeg aldri helt forstått. Jeg har ikke noen sterk mening om senioruke, men det er viktig å huske på at mange i aller høyeste grad har anledning til å være aktive i sekstiårene. Hvis du finner aktiviteter i arbeidslivet som er meningsfylte for deg og din arbeidsgiver er det ingen grunn til å gi deg når du er 67 eller 70. 

Når er man for gammel for arbeidslivet og hvem sitt ansvar er det å definere dette?

- Det har med hodet, kroppen, lysten og nysgjerrigheten din å gjøre. Det er også viktig at arbeidsgiver setter klare krav til jobben.

Nå eller aldri

- Hvis jeg ikke hadde gjort det nå ville sjansen ha gått fra meg til å studere videre. Konsekvensene viser seg å være en hel del arbeid, men det har gjort jobblivet mer interessant og jeg har mer å formidle til studentene mine. De perspektivene jeg har på samfunnsansvar nå er ikke til å sammenlikne med den forståelsen jeg hadde før jeg startet. 

Hvis du kunne velge mellom permanent solstol og spennende jobb, hva ville du ha foretrukket?

- Uten tvil en spennende jobb. Det å få lov til å henge med i tiden, se hva som flytter utviklingen i en retning, gå på konferanser og stadig få faglig påfyll gir mening for meg. Jeg er mer villig til å utforske ting nå enn tidligere, og kan ikke se for meg en pensjonisttilværelse foreløpig. 

--------------

CV Martha Kjølseth:

1976-1988: Markedsanalytiker i USA

1989-1997: Telenor  

1998-2003: Selvstending næringsdrivende

2003-2014: Euromonitor International

2009- Underviser på BI og Høyskolen i Buskerud og Vestfold i fagene Organisasjon og Ledelse, Markedsføring og Business Communication. Er i tillegg kursholder og sensor i enkelte fag på Markedshøyskolen.

2013- Begynte på en doktorgrad i CR på Henley Business School i England.