Sender siviløkonomstudenter til norske bedrifter i Afrika og Asia

I høst sender UiA 14 masterstudenter ved siviløkonomutdanningen på praksisopphold ved norske bedrifter i Tanzania, Indonesia og Kina. Oppholdet gir en god mulighet for en internasjonal karriere.

- Interessen for å være med har vært meget stor, forteller professor Stein Kristiansen ved Institutt for økonomi, en av pådriverne bak det nye praksistilbudet.

- Studentene vil få verdifull førstehåndskjennskap til hvordan det er å drive internasjonal bedriftsutvikling i hurtigvoksende økonomier. De får også en fantastisk mulighet til å se hvordan teorien vi underviser i her hjemme, enten det er økonomi, markedsføring, strategi eller ledelse, passer sammen med praksis i «den virkelige verden», sier han.

De 14 studentene kommer fra hele landet og er plukket ut fra studentgruppen som i vårsemesteret i år studerte nettopp økonomisk utvikling i tidligere utviklingsland i Afrika og Asia, inkludert Kina. Det er første gangen Universitetet i Agder tilbyr siviløkonomstudentene sine denne muligheten, noe som også markerer en økt satsing ved UiAs handelshøyskole på nettopp forhold og forretningsutvikling i verdens hurtigvoksende økonomier – områder som er ventet å få stadig større innvirkning på bedriftsutvikling i resten av verden også, inkludert Norge.

Tilbudet som nå er opprettet går i korte trekk ut på at norske siviløkonomstudenter ved UiA reiser ut i ett semester der i alt seks uker består av et praksisopphold ved en samarbeidende norsk bedrift i Tanzania, Indonesia eller Kina. Til neste år kommer kanskje også India med. Et praksisopphold i utlandet er et neonlys på CV'en, og gir også unik erfaring for studentene.

 
Tekst og foto er hentet fritt fra: Jan Arve Olsen