Seniorer i arbeidslivet - aldergrenser og tilpasninger

Arbeidsliv

Econa ser ingen grunn til å utvide aldersgrensen ytterligere. Seniorer som ønsker stå lenger ved fylte 72 år utgjør ikke noe stort problem for vår medlemsmasse. Derimot opplever et stort antall medlemmer rundt fylte 60 år å bli definert som overtallige i nedbemanninger og de opplever videre store utfordringer med å finne relevant jobb etter dette.

Dette er den største utfordringen slik Econa ser det. Det et paradoks at aldergrensene i arbeidslivet øker, samtidig som seniorene sliter på jobbmarkedet. I Norge har vi et sterkt stillingsvern. Det er grunn til å stille spørsmål ved om den økte aldersgrensen kombinert med stillingsvernet snarere virker mot sin hensikt og gjør seniorene mindre attraktive stikk i strid med målsetningen om at de eldre skal stå lenger i jobb. Et påkrevd kompetansehevende tiltak kan forhåpentligvis gjøre at færre seniorer defineres som overtallige.

Arbeidsmiljøloven gir i dag anledning til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldergrensen ble hevet fra 70 til 72 år ved lovendring i 2015. I den forbindelse opprettet Arbeids- og sosialdepartementet et utvalg som skulle se på virkemidler for å få flere til å stå lenger i jobb. Utvalget har utarbeidet en rapport som nå er ute på høring. Econa vil gjennom Akademikerne avgi høringssvar.

Siviløkonom Arbeidsliv Utdanning

Tvilsom økonomprognose

Arbeidsliv Utdanning

Hvorfor vende hjem?

Karriere Arbeidsliv

Ja, du kan skifte jobb. I 2016.

Lønn Arbeidsliv

Kjønn og lønn