Magma topp logo Til forsiden Econa

Sheil Malde

Sheil Malde leder Deloittes nordiske komersielle team for selskapsgjennomgang (commercial due diligence) og er utdannet ingeniør fra University of Cambridge. Sheil har over 17 års erfaring fra strategi- og transaksjonsrådgivning til industrielle aktører og profesjonelle investorer.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS