Magma topp logo Til forsiden Econa

Signe Bunkholt Sæter

Signe Bunkholt Sæter, kommunikasjonssjef bærekraft NorgesGruppen. Jobbet med fagfeltet bærekraft som partner i Pure Consulting tidligere, og har jobbet med strategiutvikling – bærekraft for mange store selskaper. Utdannet journalist og økonom, og har bakgrunn fra Dagens Næringsliv og Finansdepartementet tidligere.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS