Magma topp logo Til forsiden Econa

Silja Korhonen-Sande

Silja Korhonen-Sande har doktorgrad fra Universitetet i Helsingfors og er førsteamanuensis i strategi ved Handelshøyskolen NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Hennes forskning handler om fornyelse av etablerte industrier og bedrifter, styring av interorganisatoriske relasjoner samt implementering av kundesentriske strategier.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS