Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel C. Trygstad

Sissel C. Trygstad er sosiolog og forskningssjef ved Fafo, og har i en årrekke jobbet med prosjekter om ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet. Blant andre sentrale forskningsområder er medbestemmelse i arbeidslivet, organisatoriske endringer og partsforhold.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS