Siviløkonom Sigurd Bay vil gjøre Hurtigruten til et av verdens beste reisemål

Hurtigruten tar hele tiden nye steg inn i opplevelsesturismen, med utgangspunkt i sitt unike rutetilbud i storslått natur. Direktør for Strategiske Prosjekter Sigurd Bay er en av lagspillerne som bidrar til å utvikle og optimalisere selskapets aktiviteter, kapasitet og priser.

Perfekt utgangspunkt for sterk trend

- De siste årene har vi økt tilbudet av ekskursjoner kraftig. Fokus er aktive og kunnskapsbaserte opplevelser knyttet til natur og kultur. Dette gjør vi for å kapitalisere på det som sannsynligvis er den kraftigste trenden innen reiselivopplevelsesturisme, sier Bay, som har jobbet i Hurtigruten siden 2008.

Han forteller at det er et konkurransefortrinn for Hurtigruten at selskapet har en original historisk og nåværende rolle som transportør av gods og mennesker langs kysten, med drift året rundt. Deres integrerte rolle i kystinfrastrukturen er et DNA som differensierer Hurtigruten fra en stadig sterkere internasjonal konkurranse.

- Den moderne opplevelsesturistene etterspør unike og ekte opplevelser. Og de vil gjøre mer enn å se på; de vil delta og nærmest smelte inn i omgivelsene. Derfor overgår veksten innen opplevelsessegmentet den standardiserte masseturismen, i vår bransje representert ved de store cruiseskipene. Et godt eksempel på dette er økningen vi har sett de siste årene på vinterproduktene våre «Hunting the light», sier Sigurd Bay.

Fra controller til strategiske prosjekter

Bay begynte i Hurtigruten som Business Controller i 2008. Tre år senere tok han over ansvaret for Revenue Management og opparbeidet seg ledererfaring innenfor dette området. Han har også hatt ansvar for pris- og kapasitetsstyring, produktoppsett i bookingsystemene og kundesenter. I dag er han direktør for strategiske prosjekter i kommersiell avdeling.

- Vår utfordring er å utvikle aktiviteter, kapasitet og priser som forsterker etterspørselen. Derfor investerer vi mye i å sikre oss dyp innsikt i globale forbrukerpreferanser. Det er interessant å se at Hurtigruten-produktet synes å ha en universell appell. Folk over hele verden påvirkes av mange av de samme driverne. Dette gjelder spesielt folks søken etter mening, aktivitet, ansvarlighet, ekthet, unikhet.

 

Faglig ballast og oppdatering

Bay sier han har hatt stor nytte og glede av sin bachelor i IT-ledelse og master i samfunnsøkonomi. For å følge med på utviklingen innen opplevelsesindustrien leser han mye faglitteratur og analyser fra bransjeorganisasjoner. Han deltar også på messer og konferanser, samt at han leser aviser og magasiner med “profesjonelle briller”.

The Adventure Tourism Development Index Hurtigruten20156.JPGReport har satt en verdi på det globale markedet for “adventure tourism” på i størrelsesorden 263 milliarder dollar. Bay forteller at undersøkelser viser at den gjennomsnittlige opplevelsesturisten legger igjen mer penger på sin neste opplevelsesreise enn de gjorde på den forrige reisen.

- All produktutvikling og markedsføring er innsiktsbasert. Derfor investerer vi nå i organisasjonen og i produktet. Målet er å sikre Hurtigruten en posisjon som verdensledende innen opplevelsesturisme i norskekysten, Arktis og i Antarktisk, sier han.

Eksempler på investeringer og satsinger er totalfornying av fire skip på norskekysten, kjøp og ombygging av ekspedisjonsskipet MS Spitsbergen og lokalmattilbudet Norway’s Coastal Kitchen hvor Hurtigruten tilbyr lokalmat i samarbeid med produsenter langs hele kysten. I tillegg til tilbudet langs norskekysten brukes det sterke brandet til ekspedisjoner i så forskjellige farvann som Svalbard, Antarktis og Amzonas.

- Hurtigruten har nylig inngått avtale med Kleven om bygging av inntil fire nye moderne ekspedisjonsskip. Vi skal befeste posisjonen som verdensledende innen bærekraftige, aktive og kunnskapsbaserte naturopplevelser i Arktis, Antarktis og på nye spennende destinasjoner.

Mini-CV for Sigurd Bay

  • Master of Science in Business fra Handelshøyskolen BI 2005
  • Account Manager i Inmeta Licensing fra 2005 til 2008
  • Controller i Hurtigruten fra 2008 til 2011
  • Leder for Revenue Management i Hurtigruten fra 2011 til 2013
  • Direktør for Revenue Management, Customer Service og Operations fra 2013 til 2016
  • Direktør for strategiske prosjekter i kommersiell avdeling fra 2016

Om Hurtigruten

Siden 1893 har Hurtigruten fraktet lokalpassasjerer og gods langs norskekysten og tilbudt opplevelsesreiser for turister i polare farvann. I alt tolv skip tilbyr i dag seilinger langs norskekysten, hver dag hele året. Fra 2017 tilbyr Hurtigruten ekspedisjonsreiser med fire skip til Svalbard, Island, Grønland, arktisk Canada, Sør-Amerika med Amazonas, og til Antarktis. Hurtigruten har bestilt inntil fire nye ekspedisjonsskip for levering fra 2018.