Siviløkonomer har høyest lederambisjoner

Econas medlemmer som hovedsakelig er siviløkonomer, har høyere lederambisjoner enn andre yrkesgrupper, går det frem av Econas arbeidsmarkedsundersøkelse, der 2.199 medlemmer og 2.098 arbeidstakere fra øvrig befolkning har svart.

Young business woman explaining during a meeting

I befolkningen for øvrig er det en klart lavere andel som både tror og ønsker å bli ledere en gang i fremtiden.

En av to av Econas medlemmer både tror og ønsker å bli leder, mens kun 14 prosent av øvrig befolkning svarer bekreftende på dette. Over halvparten av den øvrige befolkningen verken tror eller har et ønske om å bli leder.
 
- Mange hevder at siviløkonomutdanningen er en lederutdanning, noe disse tallene bekrefter, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa.

På spørsmålet om hva som er den viktigste oppgaven hos en leder, er det å motivere og være beslutningsdyktig det viktigste. Her er både ledere og ansatte enig. Deretter kommer at lederen skal være en veileder og en som sikrer stadig kompetanseutvikling for medarbeiderne. 

Over halvparten av øvrig befolkning svarer også at det er viktig at lederen er faglig dyktig.
- En faglig dyktig leder vil i mange kunnskapsbedrifter være viktig for de ansatte, da dette gjør lederen mer aktuell å sparre med, samt at den lettere forstår de ansattes utfordringer, sier Bolstad.

 

Se grafene her

 

Om undersøkelsen:
Ipsos MMI foretok undersøkelsen blant 2199 Econa-medlemmer og 2098 fra øvrig befolkning, februar 2012. Utvalget er trukket fra Econas medlemsregister og Ipsos MMIs e-base.

For ytterligere informasjon: Gry Ljøterud, kommunikasjonsrådgiver, gry@econa.no, tlf. 90588817