Sjeføkonomen: Krisen må avløses av bærekraftig vekst

Etter at covid-19-pandemien slo brutalt ned i norsk økonomi i mars har de fleste bedrifter raskt snudd seg rundt og har fått hjulene i gang igjen. Noen bransjer sliter fremdeles, og vil slite helt til en vaksine er på plass.

Tore Vamraak, sjeføkonom i Econa

Restaurantene og kulturbedriftene er eksempler på bransjer som går for halv maskin, fordi de ikke får lov til å ta imot så mange kunder som før. For noen bransjer vil ikke aktiviteten ta seg opp igjen i det hele tatt, og bedrifter må legge ned. Etter mange måneder med videokonferanser er enkelte reisevaner varig endret. Møter flyttes digitalt, til fortvilelse hos flyselskaper og hoteller.

Gjennom våren var myndighetenes fokus skadebegrensning på kort sikt. Det var riktig prioritering den gang. Men nå ser vi at tiltak som begrenser skadene på kort sikt kan føre til større skade på lang sikt. Langvarig permittering fra en bedrift som ikke kommer på bena igjen gjør det vanskeligere for den permitterte å komme seg over i annen jobb. Både den permitterte og myndighetene har et ansvar for at ledig kompetanse kommer til de bedriftene som har behov for arbeidskraft.

Nå er det på høy tid å rette innsatsen mot å skape langsiktig økonomisk vekst som skal bære velferden de kommende tiårene. Winston Churchill sa at man aldri må la en god krise gå til spille. Næringslivet og myndighetene må utnytte krisen til å ruste næringslivet for bærekraftig vekst. For myndighetene betyr det at de må rette innsatsen mot forskning, utdanning, infrastruktur og skattepolitikk som bygger opp under bærekraftig vekst som kan sikre velferden i de kommende tiårene. For økonomene i næringslivet betyr det å være kreativ og skape nye forretningsmodeller som kan stå seg godt over tid. Verden har forandret seg under pandemien, og vil ikke komme tilbake til der vi var før mars i år. 

Kunder og myndigheter stiller stadig strengere krav til bærekraft. Bærekraft er ikke lenger forbeholdt de spesielt interesserte i en egen avdeling i de største virksomhetene. De bedriftene som skal overleve de neste tiårene må være tuftet på bærekraftige forretningsmodeller. Her spiller økonomene en nøkkelrolle.