Arrangement

Skatte- og økonomikonferansen 2012

Skatte- og økonomikonferansen 2012 er under planlegging. Det tegner seg til å bli en spennende dag med aktuelle temaer og sterke foredragsholdere.