Arrangement Sosialt

Skredkurs – teori og praksis

Econa Bergen har en ære å tilby dere Skredkurs i samarbeid med TEKNA Bergen. Skal du på fjelltur i vinter? Har du nok kunnskap om snøskred? Meteorologene varsler stadig oftere om skredfare, og avisene bringer nyheter om skredulykker som inntreffer med tragiske utfall. Formålet med kurset er å gi deg økt bevissthet rundt temaet skredfare, samt hvordan du skal forholde deg til skredfarlig terreng for å sikre tryggest mulig ferdsel.