Slår permitteringsbølge nr 2 over oss nå?

Econa har grunn til å tro at et bredere lag av virksomheter må ty til permitteringer i tiden fremover. Etter første bølge i forrige uke kan også mer «økonom-tunge» virksomheter bli rammet. Vi er parat og sitter klar for å hjelpe de som trenger bistand.

Torsdag 12. mars annonserte regjeringen de strengeste tiltakene i Norge i fredstid. Siden da har ikke hverdagen vært den samme, for noen av oss. For å få smittefaren under kontroll befinner de fleste av oss seg på hjemmekontor. Vi kjører møter digitalt. Og mange av oss sjonglerer dette med hjemmeskole, og barnehagebarn som lurer på når de får møte venner og familie. Dette er krevende tider.

Forrige uke kom den første bølgen av permitteringer, og vi fikk flere permitteringssaker til oss Spesielt servicenæringen og reiseliv ble hardt rammet. NAV har aldri mottatt så mange søknader om dagpenger. Helsevesenet jobber på spreng for å forberede seg på en bølge av syke mennesker de ikke aner omfanget av. Denne usikkerheten tærer på mange, meg selv inkludert. Og det at vi ikke vet når vi kan gå tilbake til normaltilstand gjør det nesten verre.

Nå frykter vi at også større og mer «økonom-tunge» virksomheter må ty til innstramninger. Vi vet er at det mest sannsynlig vil bli verre før det blir bedre

Kjære medlemmer. Vit at vi følger situasjonen svært nøye. Vit at vi er i kontinuerlig dialog med Akademikerne og myndigheter for å påvirke til at nye tiltak er målrettede og treffsikre. Ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt.

Vi er i kontinuerlig dialog med Danske Bank for å sikre at dere har så gode vilkår og løsninger som mulig. Og vi arbeider døgnet rundt for å sikre gode og relevante medlemstilbud til dere som enten er, eller måtte bli berørt av denne krisen.

Det er dere økonomer som sitter og regner på hvilke tiltak som må til for å redusere risiko, redusere skadeomfanget eller redde virksomheten. Dette er en uhyre viktig jobb vi gjør og den kan være tøft mentalt. Og når denne krisen er over vil dere, våre medlemmer, være helt instrumentelle i å gjenoppbygge et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Vi skal være med dere hele veien!

Nøl ikke med å ta kontakt med oss om dere har spørsmål, kommentarer eller innspill på arbeidet vi gjør. Og om dere har tanker om veien videre.

Trenger du å snakke med en advokat, kan du kontakte oss her. Vi kan også kontaktes på telefon 22 82 80 00. Denne telefonen er bemannet hverdager kl. 08.00-16.00.

Med vennlig hilsen

Nina Riibe,
Administrerende direktør Econa