Slik er den nye krisepakken

Stortinget har gjennom helgen forhandlet om neste steg av krisepakken, og tirsdag 31.3 ble resultatet presentert. Den inneholder er en rekke tiltak for å hjelpe næringslivet – og litt til studentene.

Hva er ventet fremover?

  • Regjeringen har allerede varslet at de vil fremme en proposisjon før førstkommende helg, der de skal vise rammene for støttetiltakene til næringslivet. 
  • Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter som har mistet all inntekt over natten, skal legges frem for Stortinget allerede 3. april. 
  • Regjeringen og Stortinget vil sammen fortløpende vurdere behovet for flere krisepakker. 

Flere tiltak

Det er ventet flere tiltak i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Særlig forventer vi en større bevilgning til kommunene i tillegg til ytterligere tiltak for norsk økonomi. RNB fremmes i mai og behandles normalt i Stortinget i juni. Derfor vil det komme nye pakker også før RNB er ferdigforhandlet. 

Den nye krisepakken er igjen resultatet av et bredt forlik blant partiene på Stortinget. I tråd med regjeringens inndeling i ulike faser presenterte de i dag pakken for fase to, rettet mot bedrifter og mennesker som er rammet økonomisk av coronakrisen. Den første fasen handlet om akutt økonomisk hjelp, og det er allerede varslet en fase tre som vil fokusere på å få økonomien i gang igjen. 

Det er iverksatt en rekke tiltak som skal styrke lokomotivene i norsk økonomi, da særlig industri og olje- og gassnæringen. Samtidig vil kommunene få tilskudd for å håndtere de økte kostnadene og i mange tilfeller også reduserte inntekter.

Regjeringen har også varslet at de nå vil åpne for at personer som mottar dagpenger kan bruke tiden på å studere. Det har tidligere ikke vært anledning til å kombinere dagpenger og studier. Dette gir positive muligheter for permitterte som ønsker seg tilbake til sin tidligere jobb og vil bruke permisjonstiden til å styrke egen kompetanse. 

Dagens forslag styrker også tiltak rettet mot studentene. Før helgen lanserte regjeringen et tilleggslån på 26.000 for de som kan dokumentere tapt arbeidsinntekt. Det settes av en milliard kroner, slik at om lag en tredjedel av lånet kan omgjøres til stipend.

Les sammendrag av alle tiltakene her