Slik forbereder du deg til hjemmeeksamen

En del steder i landet nærmer det seg eksamenstid og det betyr for de fleste hjemmeeksamen. Med gode forberedelser blir det lettere å vise hva du kan og du får mer igjen for timene på lesesalen.

Econa gir deg tipsene til eksamen!

Grunnlaget for å lykkes på eksamen handler selvfølgelig om å kunne stoffet. Likevel er det noen forskjeller i hvordan man kan forberede seg til en hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen kommer gjerne i tre kategorier, delt inn etter tiden du har til å besvare oppgaven. Den digitale versjonen av skoleeksamen, med tre til fem timers eksamenstid, åpen bok, 24-timer til en uke og vanlige innleveringer med lengre frist. Det er viktig at du spør foreleser om forventninger på forhånd, særlig når det kommer til omfang på oppgaven. Har du få sider til rådighet, må du naturlig nok være mer konkret og sørge for at du dekker sentrale teorier i pensum, mens en lengre oppgave vil fordre at du bruker flere eksempler.

Hvordan forberede deg på hjemmeeksamen vs. skoleeksamen

 • Ha kildene klare!
  • Du har ofte oversikt over kildene du trenger i form av en pensumliste. Legg disse inn i Word med riktig formatering.
  • Har du lengre eksamenstid, vil du ofte få bruk for flere kilder enn pensumlisten. Magma og Harvard Business Review er eksempler på gode kilder.
 • Planlegg dagen din.
  • Sørg for å disponere tiden godt og skill mellom arbeid og pause. Husk at det ikke er meningen at du skal sitte 48 timer i strekk, selv om det er eksamenstid.
 • Les pensum før eksamen.
  • Sørg for å ha oversikt og lag gode notater. Når du har åpen bok forventes det ofte at du kan forklare teorien, ikke bare gjengi den.

Hvordan samarbeide om forberedelser og besvarelser på nett

 • Les egenerklæringen.
  • Det er egne retningslinjer for hva som er lov av samarbeid under eksamen. Sørg for at du ikke kan bli tatt i fusk på eksamen.
  • Du kan diskutere oppgaveteksten, men ikke besvarelsen.
  • Sitt alene når du skriver individuelle oppgaver, hvis ikke kan man ofte ende med plagiat.
 • Fordel gamle eksamensoppgaver mellom dere.
  • Lag disposisjonene på forhånd og fordel dere imellom slik at dere har noe å gå ut ifra om noe lignende kommer på eksamen.
  • Kartlegg hvilke teorier og modeller som «alltid» er med i oppgaven.
 • Fordel pensum mellom dere.
  • Del opp pensumet i temaer hvor hver enkelt leser seg opp, «foreles» så for hverandre.

Gjennomføring av hjemmeeksamen

 • Kom kjapt i gang med skrivingen.
  • Lag en god disposisjon. Denne kan du bruke som sjekkliste underveis for å sikre at du får med alle sentrale teorier og modeller.
  • Tenk mens du skriver, endre heller på ting underveis.
  • Skriv gode avsnitt, slik at det blir enklere å redigere til slutt.
  • Lag egne frister for å sikre god fremdrift. Husk å sette av tid til formattering og korrekturlesing.
 • Spis gode måltider og ta gode pauser.
  • Da blir du mye mer effektiv og tenker bedre.
  • Bruk pausene på noe som gir deg energi. Det for eksempel være bedre å få frisk luft og en gåtur i stedet for å starte et seriemaraton.
 • Les oppgaven nøye og flere ganger!
  • Vær sikker på at du svarer på det du skal. Gå også igjennom det du har skrevet flere ganger underveis, og få gjerne noen til å lese over før du leverer.

Bli med på webinaret "Ta kontroll over din egen studietid" den 27. oktober.

Her lærer du hvordan selvledelsesstrategier kan bidra til at du blir en mer effektiv student og når de målene du setter deg for studiet. 

 

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.