Sluttpakke – hva må du huske på?

Mange arbeidsgivere løser oppsigelser med sluttpakker. Finansavisen intervjuer Per Christian Rogdar og Christopher Viland i Econa om ulemper og fordeler med sluttpakker. Her er også en sjekkliste Econa anbefaler før man inngår en sluttavtale.

Hva skal du huske på når du forhandler om sluttpakke?
Finansavisen: Fastløste konflikter løses ved sluttavtaler  Finansavisen: Hold tunga rett i munne, sier Econas advokater 

Finansavisen 21. januar 2019: Fastløste konflikter løses ved sluttavtaler

Finansavisen 21. januar 2019: Hold tunga rett i munnen, sier Econas advokater

Sjekkliste ved avtale om sluttpakke

Innholdet i sluttavtaler varierer, men ofte vil disse punktene under være nødvendige momenter for å sikre begge parter en ryddig avtale. En gjennomtenkt avtale vil redusere sannsynligheten for etterfølgende uenighet og være vel anvendt tid:

 • Avtalens parter
 • Bakgrunnen for at avtalen inngås
 • Tidspunktet arbeidstakeren fratrer stillingen
 • Tidspunkt for når ansettelsesforholdet opphører
 • Antall måneders lønnskompensasjon (etterlønn)
 • Tidspunktet arbeidstaker står fritt til å tiltre ny stilling
 • Garantilønn til utbetaling dersom arbeidstakeren ikke har fått ny jobb når etterlønnsperioden utløper
 • Om – og eventuelt hva slags informasjon som skal gis eksternt og internt om bakgrunnen for at arbeidstakeren slutter
 • Tidspunkt for gjennomgang og sletting av e-poster
 • Levering av utstyr som tilhører arbeidsgiver (husk skatteplikt for telefon og PC)
 • Attest og referanser
 • Eventuell støtte til jobbsøkerkurs/konsulent
 • Avklaring av eventuelle konkurranseregulerende bestemmelser
 • Om fortrinnsretten til ny ansettelse beholdes eller frafalles
 • Pensjonsopptjening
 • Innløsning av eventuelle aksjer eller opsjoner
 • Oppgjør av tilgodehavende bonus
 • Oppgjør av arbeidstakers eventuelle tilgodehavende
 • Oppgjør og sletting av eventuelle lån
 • Konfidensialitet om avtalens innhold
 • En klausul som bekrefter at partene ved inngåelsen av avtalen ikke har noen ytterligere krav mot hverandre

De nevnte punktene kan brukes som en sjekkliste for å være sikker på at man får regulert de nødvendige forhold i en sluttavtale.

Faksimiler/artikler: Finansavisen. Gjengitt etter avtale med Finansavisen.

Husk at du kontakte Econas advokatkontor  om sluttpakker og andre juridiske sider ved arbeidsforholdet ditt etter seks måneders medlemskap.