Arrangement

Sluttpakker er sluttpakkefesten over?

Det har den siste tiden vært debatt omkring bruk av sluttpakker, omfang og nytteverdien av disse. Det er betydelige ulikheter mellom privat og offentlig sektor, blant annet ventelønnsordninger og tidligpensjonsløsninger.