Arrangement Kommunikasjon Online

Smart bruk av “Transformative Communications”

Har du viktige møter - styremøter, ledermøter, møter med investorer? Anbud som skal vinnes? Eller kontrakter som kan bety mye for selskapet? Gjennom året er det en rekke situasjoner der positive utfall kan være spesielt viktige – både for selskap og for egen karriere, på mellomleder og toppnivå. Vi ser på anvendelser av kommunikasjonsprinsipper for å lykkes i en rekke av disse situasjonene.