Søk deg ut av landet!

I disse dager sitter tusenvis av norske ungdommer og vurderer hvilken høyere utdanning de skal søke seg til. - Vi i Econa har ett råd til norske studenter: Kom deg ut av landet i løpet av studietiden. I fremtiden vil studenter som står uten internasjonal erfaring være sjanseløse i kampen om de mest attraktive jobbene, sier administrerende direktør i Econa Tom Bolstad.

 
 
Vinnerne i fremtidens arbeidsliv vil være personer som har en bred, solid og anvendelig utdannelse. Økonomi- og ingeniørutdanning på masternivå er typisk slike fagutdanninger som har stor anvendelighet og hvor alle prognoser tilsier at det vil være mangel på arbeidskraft i årene som kommer. Har du solid fagutdannelse, evne og ønske om å være fleksibel, i kombinasjon med internasjonal erfaring, sitter du på en vinnerformel for å lykkes på arbeidsmarkedet i fremtiden.
 
15. april er søknadsfristen for høyere utdanning. Alle som skal velge utdanning, bør derfor legge til rette for å ta minimum ett semester i utlandet, helst mer, som en del av utdanningen.
 
Her er Econas tipsliste for studier i utlandet:
 
Undersøk om utdanningsstedet ditt i Norge tilbyr utenlandsopphold som del av utdanningsprogrammet.

  • Velg deg til et land som norske bedrifter anser som gunstig å bygge relasjoner. Kultursensitivitet er viktig når man skal handle med land som eksempelvis Japan, Kina, India og Sør Amerika. Disse kulturene avviker sterkt fra vår egen, og det er viktig å være oppmerksom på forskjellene og særegenhetene for å lykkes.
  • Velg en skole der det går få nordmenn eller skandinaver. Da er det lettere og mer naturlig å skaffe seg et internasjonalt og lokalt nettverk, og det blir mer naturlig å lære det lokale språket.
  • Søk deg til en internasjonalt anerkjent skole. Norske arbeidsgivere er ofte litt forsiktige i forhold til skoler de ikke kjenner til.
  • Skolen bør som minimum være akkreditert av et internasjonalt akkrediteringsorgan, eks. EQUAL. Det er mange instanser for akkreditering av skoler, her er noen:

AACSB - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (based in Tampa, Florida, with an Asia office in Singapore)

AMBA - The Association of MBAs (based in London)

EQUIS - European Quality Improvement System (based in Brussels)
 
- Et masterstudium i økonomi, hvor deler av utdannelsen er tatt i utlandet gjør at svært mange dører åpner seg i fremtidens arbeidsmarked. Man er mobil og anvendelig og kan med små spesialiseringer gå inn i svært mange bransjer. Dessuten viser Econas lønnsstatistikk at studenter som er uteksaminert fra utenlandske skoler har en gjennomsnittlig startlønn som er 20.000 høyere enn studenter som er uteksaminert fra Norge, sier Tom Bolstad i Econa.