Solvik-Olsen sleiver om økonomer

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er tydelig frustrert over fagøkonomiske råd som ikke underbygger FrPs politikk. I Dagens Næringsliv 3. desember klager han over et «homogent økonomimiljø». Dette er feil, svarer adm. dir. i Econa, Tom Bolstad.

Analyzing financial data

Hvis det er slik at en del økonomer er skeptiske til FrP, kan det være på grunn av måten partitopper av og til håndterer fagøkonomiske innspill det er relativt bred enighet om. Hvis konklusjonene ikke stemmer med partiets politikk, sitter hånen løst. Det sier Tom Bolstad i et tilsvar til statsråden i Dagens Næringsliv 10. desember.

Les hele innlegget her