Arrangement

Sommerarrangement med nettverk for offentlig ansatte

Vi arrangerer sommeravslutning med faglig innhold på Frogner Hovedgård.