Spekter helse - tariffnytt 2018

Christopher VilandChristopher Viland

Sektoransvarlig i Econa - Christopher Viland, 
christopher@econa.no
, T: 22 82 80 32

Tariffnytt 13. juni 2018:

Akademikerne er fornøyd med at medlemmene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet.

Natt til torsdag kom Akademikerne helse til enighet med arbeidsgiverforeningen Spekter i årets hovedoppgjør. Akademikernes foreninger forhandler totalt 83 lokale avtaler på sykehusene.

- Dette er et godt oppgjør for våre medlemmer. Samarbeidet mellom partene har fungert fint lokalt, noe som er positivt med tanke på at det ikke er lenge siden vi la bak oss en lang sykehusstreik, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Protokoll fase 3 - ny overenskomst

16. april: Enighet om sosiale bestemmelser for helseforetakene (A1)

Foreningene i Akademikerne og Spekter Helse ble den 16. april enige om å prolongere de sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 10, med en protokolltilførsel om å sette ned et partssammensatt utvalg knyttet til pensjon.

Videre ble partene enige om å prolongere de sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 13, Lovisenberg Diakonale Sykehus, og hvor de sosiale bestemmelsene også ble gjort gjeldende for Martina Hansens hospital.

Protokoll A1 område 10 helseforetakene - sosiale bestemmelser

Protokoll A1 område 13 Lovisenberg og Martina Hansen - sosiale bestemmelser

13. april 2018: Enighet i de innledende forhandlingene i sykehusene.

Akademikerne helse og Spekter ble i dag enige i de innledende sentrale forhandlingene.

- Etter streiken i siste hovedoppgjør, med etterfølgende løsning, møter vi årets hovedoppgjør med sentral og lokal optimisme, sier Akademikerne helses leder Rune Frøyland.

- Vi ønsker i år lokale lønnsforhandlinger for alle Akademikernes medlemsgrupper i sykehusene.

Spekter og Legeforeningen avtaler oppstart for forhandlingene om overenskomstens del A2, med etterfølgende B-delsforhandlinger. For alle andre foreninger i Akademikerne starter B-delsforhandlingene 23. april. De lokale parter skal avholde et planleggingsmøte innen 18. april for å fastsette fremdrift. I møtet skal også lønnsdata fremlegges.

- Akademikerne har vært med å bidra til moderate lønnsoppgjør de siste årene. Norge er nå inne i en oppgangsperiode, og Akademikerne krever derfor at resultatet fra årets hovedoppgjør gir reallønnsvekst. Videre vil Akademikerne understreke at frontfaget er ment som en norm over tid, og ikke et tak i lokale forhandlinger. Det skal være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for resultatet, slår Frøyland fast.

For øvrig er Martina Hansens Hospital nå lagt inn i samme overenskomstområde som Lovisenberg Diakonale Sykehus. Området har fått nytt nummer og navn, Overenskomstområde 13: Sykehus med driftsavtale.

Protokoll innledende forhandlinger Akademikerne og Spekter

10. april 2018: Akademikerne krever reallønnsvekst og at de lokale forhandlingene skal skje uten sentrale føringer. 

- Når norsk økonomi går godt må det komme de ansatte til gode. Vi forventer reallønnsvekst for våre medlemmer i helseforetakene, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Ansatte i sykehus med mer enn fire års utdanning har de siste årene hatt lavere lønnsvekst enn de andre yrkesgruppene i sykehus.

- Frontfaget utgjør en norm over tid og ikke er en fasit for hvert enkelt oppgjør.

Med andre ord er ikke frontfaget nødvendigvis et absolutt tak i forhandlingene, sier Frøyland.

Akademikernes medlemmer forhandler sin lønn lokalt. Fredag starter de sentrale forhandlingene, der Akademikerne er opptatt av å legge til rette for gode prosesser for foreningene ved de enkelte sykehusene.

- Fordi ulike sykehus har forskjellige behov og utfordringer trenger vi lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Lokale forhandlinger gjør det mulig å beholde riktig kompetanse slik at hvert enkelt sykehus kan levere gode helsetjenester til innbyggerne, sier Frøyland.

Akademikerne starter forhandlingene med Spekter fredag 13. april. Akademikerne deltar også i forhandlingene om nye områdeplasseringer som starter i dag.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Rune Frøyland, forhandlingsleder, Akademikerne helse, mob. 450 30 522

Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef, Akademikerne, mob. 977 475 07