Arrangement

Spill deg til suksess – hvordan store selskaper bruker 3D simulering til å skape resultater

Direktør Krister Kristiansen i Attensi vil vise hvordan store aktører i næringslivet nå bruker høy-kvalitets 3D simulering og spill prinsipper til å lære opp ansatte, og hvilke sterke og målbare finansielle resultater dette gir.