"Spinning Jenny"

Econas studenter er mange og de har mye å si. Jenny Blom fra Oslo skal lede Econas studentarbeid inn i en ny epoke.

Kort om Jenny Blom
Alder: 24
Bosted: København, kommer fra Oslo
Skole: CBS, prosjektledelse
Aktuell: Leder av Econas nyopprettede studentutvalg

 

Foreningen har fått en engasjert, erfaren og uredd studentleder. -Jeg har alltid vært opptatt av studentvelferd. Fornøyde og glade studenter yter best, sier Jenny, i en telefon fra København, der hun nå er i sluttspurten på bachelorgraden ved CBS.

Econas representantskap ble for første gang kjent med Jenny da hun og nestleder Thomas Kalvenes la frem studentutvalgets handlingsplan på representantskapsmøte i Trondheim i april. Det ble lovet å jobbe mer for de lokale studentavdelingene, være en god rådgiver for Econa i studentspørsmål og være mer aktiv i samfunnsdebatten på relevante saker for studentene.

 

Ballettdanser

Vi skrur tiden litt tilbake. Noen har en drøm om å bli skuespiller, dyrlege eller astronaut fra barns alder. Slik har det ikke vært for Jenny. Det har ikke vært noen langsiktig plan om å bli økonom. Et skadet kne er årsaken til at hun ikke heller havnet ved Norsk Opera og Ballett.

-Jeg har alltid drevet med dans, og gikk på Den norske opera og ballettskole da jeg var yngre, deretter på Kunsthøyskolen i Oslo. Dette førte meg til en scenekunstskole i Sveits, men etter et halvt år med ballettsko, skadet jeg kneet. Dette endret mine studieplaner, sier Jenny.

Det ble Europa- og entreprenørskapsstudier ved Universitetet i Oslo, noe som gav mersmak nok til å til slutt havne på riktig hylle, nemlig studier i økonomi og prosjektledelse ved Copenhagen Business School. Hun vet nå at praktiske studier som økonomi er riktig vei å gå.

-Jeg ville ha noe mer praktisk studie etter dans og Europa-studier. Noe jeg kunne få noe mer praktisk ut av. Denne linjen ved CBS var ny da jeg startet, og jeg har havnet på et studium fullt av kjempeflinke og engasjerte medstudenter, sier Jenny.

Valget på CBS falt naturlig, blant annet fordi skolen er en av de beste på utvekslingsavtaler. Dette fikk hun erfare da hun fikk muligheten til å studere sitt femte semester i Frankrike. De to neste årene går også med til masterstudier i København, men hun understreker at det ikke tar lengre tid å komme fra København enn Bergen eller Trondheim til møter i Oslo med tanke på kommende studentarbeid i Econa.

 

Tydelig talerør for 4000 økonomistudenter

Econas studentgruppe ved CBS ble kåret til årets studentgruppe i 2014. Da satt Jenny som rekrutteringsansvarlig i studentgruppen. I fjor ble studentvirksomheten omorganisert, og studentrådet med ledere fra de lokale studentgruppene ble erstattet av et studentutvalg som skal ha det overordnede ansvaret for studentarbeidet mellom årsmøtene. Utvalget har også leder og nestleder i Econas styre og representantskap. Disse vil nå representere sine grupper på lik linje med LAUs leder (Lønns- og arbeidsutvalget) og FU-leder (Fagutvalgets leder, som kommer på plass i løpet av 2016).

-Medlemmene i Econas studentutvalg utgjør et sterkt og kompetent team, sier Jenny. Vi skal ta tak i handlingsplanen og har mange oppgaver foran oss. Noe av det det viktigste blir å bidra til en positiv organisasjonskultur, vi skal ha fokus på å ta studentmedlemmene over til ordinært medlemskap og gjøre Econa kjent for mer enn rabattavtaler.

NM i økonomi blir utrolig viktig. Dette er et signalarrangement der både fag og karriere vises på en god måte.

En annen ting jeg også brenner for er å være tydelig i samfunnsdebatten og etablere Econa som et tydelig talerør for økonomistudentene. Privatøkonomi inn i grunnskolen, pensjonspoeng for studier, det grønne skiftet og forsikringsordninger er bare noe av det Jenny brenner etter å ta tak i.

Første møte i studentutvalget er ennå ikke avholdt, det skjer 19. mai i Econas lokaler i Oslo. Econa-studentenes "Spinning Jenny" åpner for et skifte innenfor Econas studentpolitikk, og Jenny er klar.​