Spør oss om pensjon

Pensjon utgjør en vesentlig del av den livslange inntekten din. Mange av Econas medlemmer oppgir at de har dårlig oversikt over egen pensjon. Det beste rådet vi kan gi, er at du bør ta deg tid til å sette deg inn i pensjonsutsiktene dine. Du bør også være bevisst på hvordan valg du tar i dag kan påvirke det du skal leve av i fremtiden.

523261022

Hvilke grep kan du gjøre hvis du er i starten av karrieren? Hva kan bli konsekvensen av å bytte jobb – og kanskje sektor? Hvor lenge må du jobbe for å få full pensjon, og hva skjer hvis du jobber og tar ut pensjon samtidig?

Econa har inngått et samarbeid med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon uansett hvor du er i karrieren. Send spørsmål til pensjon@econa.no.

Medlemstilbudet inkluderer 30 minutter gratis pensjonsrådgivning, men inkluderer ikke utregning av egen pensjon. Ønsker du en pekepinn på hva du kan forvente, kan du sjekke her:

Du finner også nyttig pensjonsstoff hos Akademikerne og i Econas fagtidsskrift Magma:

Econa påtar seg ikke ansvaret for eventuelle vurderinger eller råd gitt av Pensjonseksperten. Tilbudet gjelder kun ordinære medlemmer.