Startskudd for jubileumsstafetten i Tromsø

Econa Troms og Finnmark tok første etappe på Econas fagstafett i forbindelse med jubileumsfeiringen. Onsdag 19. mars inviterte de til jubileumsarrangement i Sparebank1 Nord-Norges selskapslokaler i Tromsø.

Tema for arrangementet var reiseliv med fokus på utvikling og kapitalisering i turisme. Foreningen hadde fått tre innledere med ulik bakgrunn og erfaring til å komme og snakke.

Reiselivsrådgiver og forfatter Ann Jorid Pedersen snakket om opplevelsesøkonomi. Øyvind Alapnes, som er ny direktør ved hotellet The Edge, snakket om hotellets rolle i Tromsø. Ole Christian Salomonsen er en økonom som har gått over til å drive med nordlysfotografering i sitt selskap Arctic Light Photography, og han snakket om nordlysturismen som har tatt Nord-Norge med storm de siste årene.

Leder Torger Kyrrestad Strøm i Econa Troms og Finnmark sier at foreningen har jobbet med arrangementet siden november i fjor, og de har lagt ned en del arbeid før de fikk foredragsholderne på plass. Foreningen er godt fornøyde med arrangementet.

- Jeg er veldig fornøyd med arrangementet, alt gikk på skinner, og mange kom, sier Kyrrestad Strøm.

Econa Troms og Finnmark har cirka 770 medlemmer, og hele 85 av dem tok turen til jubileumsarrangementet i Tromsø. Foreningen bruker vanligvis å ha rundt 10-12 arrangementer hvert år.

Tilhørerne som var tilstede var også veldig fornøyde med arrangementet. De ga tilbakemelding om at det var inspirerende, og at det var fint å høre om suksesshistorier og få flere perspektiver på et spennende tema.

Troms1Troms1Troms1         Troms2Troms2Troms2Troms2
Venstre: Tom O. Kleppestø og Torger Strøm, hhv styreleder Econa og styreleder Econa Troms og Finnmark  
Høyre: Jubileumsarrangement ble avholdt i Sparebank1 Nord-Norges selskapslokaler i Tromsø