Staten – likelønnens fiende?

Aftenposten skriver 31. mars om lønnsforskjeller opp mot 40 000 kroner mellom kvinner og menn blant nyutdannede ved NHH. Tom Bolstad sier Econa ikke kjenner seg igjen i NHHs beskrivelse.


Aftenposten skriver 31. mars om lønnsforskjeller opp mot 40 000 kroner mellom kvinner og menn blant nyutdannede ved NHH. Econa kjenner seg ikke igjen i NHHs beskrivelse. Econas lønnsundersøkelse viser ingen kjønnsforskjell når en sammenlikner kandidater i samme bransje. En kvinnelig konsulent tjener det samme som en mannlig konsulent. Forskjellen oppstår først når man sammenlikner kandidater i ulike bransjer og sektorer.

Den mest åpenbare kjønnsforskjellen ligger i valg av sektor. Menn jobber i mye større grad enn kvinner i privat sektor, som på sikt lønner adskillige bedre enn offentlig sektor. De aller fleste nyutdannede økonomer starter i privat sektor. Samtidig er det flere kvinner som skifter til offentlig sektor der man har en relativt svakere lønnsutvikling. Dette er i seg selv interessant. Vi er nå i starten av årets lønnsoppgjør og nylig er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) endelige rapport publisert. Dette gjør det aktuelt å se på staten som arbeidsgiver.

Kvinner er i flertall på de fleste studieretninger og på det økonomisk-administrative området er det tilnærmet like mange gutter og jenter. Ut fra endelig TBU-rapport framstår staten som en spesielt gunstig arbeidsgiver for lavt utdannede, og motsatt for høyt utdannede. Skal kvinner på generelt grunnlag komme opp på samme lønnsnivå som menn må enten staten som arbeidsgiver tørre å belønne utdanning høyere eller kvinner må i større grad velge privat sektor. På lang sikt vil begge deler kunne gi gode resultater om målet er at kjønnene skal tjene likere.

Tom Bolstad

Innlegget stod i Aftenposten 3 april 2014.