Staten må ansette de beste hodene!

Arbeidstakere med høyest kompetanse får minst igjen når de jobber i staten. Teknisk beregningsutvalg viser at lønnsveksten i staten var 3,8 prosent i fjor, 0,4 prosent mer enn for industriarbeiderne. Sammenliknet med våre yngste medlemmer i privat sektor er 3,8 prosent økning et magert lønnsoppgjør.

Staten er en stor arbeidsgiver med stort mangfold i de ansatte. Det betyr også at det er mangfold i arbeidsmarkedene de opptrer i. Stein Lier-Hansen i Norsk industri mener staten er ute av kontroll på grunn av 0,4 prosent høyere lønnsvekst enn industrien. Lønnspolitikken til staten er ikke ut av kontroll, den er underlagt et for strengt kontrollregime. Staten som arbeidsgiver har et mangfold av ansatte, særlig med tanke på kunnskap og kompetanse. For å legge til rette for dette mangfoldet, må det gjenspeiles i lønnspolitikken. Når våre masterutdannede økonomer tjener betraktelig bedre i privat sektor, resulterer det i at det offentlige taper kampen om de beste hodene.

Det er svært uheldig, særlig når vi vet hvilke utfordringer staten står overfor. Det skal blant annet effektiviseres, eldrebølgen skal møtes på en god måte, vi skal gjennomføre et grønt skifte. Skal staten få dette til på en god måte, må de på alvor konkurrere om de beste hodene. Våre mellomledere i privat sektor tjener i snitt 33 prosent mer enn en mellomleder i offentlig sektor.  Staten kan ikke fremover se på denne store gruppen som en homogen masse hvor alle skal justeres etter en prosentsats. Det er på tide å ta lønnspolitikken og lønnsutviklingen i det private næringsliv på alvor, og justere egne lønnsrammer tilsvarende. Det er positivt med en sammenpresset lønnsstruktur, men når resultatet blir at man opprettholder kollektive lønnsforskjeller, bidrar det til en talentflukt som ikke er heldig for det norske samfunnet.

Jeg håper staten kommer mer aktivt på banen og i større grad kompenserer for kunnskap, kompetanse og innsats.

Nina Riibe er administrerende direktør i Econa.