Statistikkforeleser flipper ut

På BI Stavanger gjøres nybrottsarbeid i undervisningen. Bachelorstudentene som tar statistikk blir ikke tilbudt en eneste tradisjonell forelesning.I stedet kunne de ta korte forelesningsseanser på nett, når og hvor de vil.

 Flipper utFlipper utBegrepet «Flipped classroom» - omvendt undervisning - ble først prøvd ut på ungdomsskoleelever i USA i 2007.  Konseptet har siden spredt seg internasjonalt, og benyttes også i mindre grad i Norge, både i skolen og på noen studiesteder. Den nye undervisningen handler om å ta i bruk ny teknologi, ved å gi studentene tilgang på korte forelesningsseanser på nett, som de kan se når de vil og hvor ofte de vil.På BI Stavanger gjøres nybrottsarbeid i undervisningen. Bachelorstudentene som tar statistikk blir ikke tilbudt en eneste forelesning. I stedet brukes de avsatte timene til faget på annen type  veiledning. Og dette fungerte, eksamensresultatene viste at karakterene ble like gode som ved tradisjonelle forelesninger i auditorium, faststlår kursansvarlig Njål Foldnes (foto), som i den nye utgaven av  Econas fagtidsskrift, Magma, forteller mer om hvordan nye verktøy kan forandre studiehverdagen.

Foto: Nicolas Tourrens

Da Njål Foldnes snudde sitt klasserom på hodet, og la forelesningene ut til elevene, var det både med et mål om å gjøre jobben mer spennende, men også med et ønske om å øke læringsutbyttet for elevene. 

- Min motivasjon for å prøve ut dette var delvis at jeg ønsket å fornye faget for min egen del som foreleser, men også for å øke læringsutbyttet for studentene. De tradisjonelle tallfagene kan ofte bli lite inspirerende å undervise i etter en tid. Jeg mener derfor at nye undervisningsformer kan bidra til å øke kvaliteten i undervisningen, sier Foldnes.

De 65 studentene som møtte opp i forelesningssalen, og fikk beskjed om at dette var første og eneste gang de ville finne noe der, ble først litt forbauset. Men studentene sier at de er fornøyde med det nye opplegget. Da eksamensresultatene var klare, viste også karakterene at resultatene var like gode som i det tradisjonelle undervisningsopplegget, selv etter første gangs utrulling. Prosjekt flipped classroom vil derfor bli gjennomført også for neste kulls statistikkstudenter.

I tillegg til at studentene beskriver en ny hverdag, opplevde også foreleseren sin rolle som ny.

- De rapporterer til meg at jeg er en viktig motivator. Min rolle er altså blitt endret. Studentene og jeg har hatt større personlig interaksjon fordi jeg har fått frigjort tid, som er brukt til å møte enkeltstudenter og veilede dem i det nettopp de trenger hjelp til. Det blir lettere å tilpasse undervisningen til hver enkelt students behov.

Han tror ny teknologi vil være viktig for hvordan fremtidens forelesninger kan endres til det bedre.

- Jeg anbefaler denne undervisningsformen. Det er viktig å se på hvor vi kan utnytte de mulighetene ny teknologi gir oss. Ved neste gjennomkjøring  er det helt klart ting jeg vil forbedre. Men det er spennende å bruke ny teknologi til å skape plass for pedagogisk utvikling, konkluderer Foldnes.

Hele artikkelen, med detaljer om prosjektet og mer om studentenes vurdering av det nye undervisningsopplegget, er publisert i Magma nr 5/2013, og du kan lese den her.  

Kontakt: Njål Foldnes. E-post: njal.foldnes@bi.no.