Statsbudsjettet dagen før dagen

I morgen legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her er sjeføkonom Tore Vamraaks forventninger.

Tore Vamraaks

Regjeringen står nå midt oppe i flere kriser: Koronapandemien, oljeprisfall og klimakrisen. Statsbudsjettet skal svare på alle disse utfordringene. Dessuten er dette det siste statsbudsjettet før stortingsvalget høsten 2021, og regjeringspartiene skal derfor legge frem et budsjett som egner seg for gjenvalg.

Regjeringen har så langt lagt frem syv krisepakker på grunn av koronapandemien som er ytterligere fylt på i Stortinget. Dette har vært nødvendig nødhjelp i en tidlig fase av pandemien. Nå er det tid for tiltak som virker positivt på lengre sikt, og vi må unngå at de som fremdeles er permitterte blir innelåst i et langvarig utenforskap fra arbeidslivet.

Budsjettet for 2021 må svare på hvordan de bedriftene som er livskraftige kan skape vekst som vi skal leve av fremover. Dette er blitt enda mer krevende som følge av oljeprisfallet som gjør at den ene superlønnsomme næringen har fått redusert lønnsomhet.

Videre må regjeringen ha gode svar på hvordan den vil bidra til å løse de globale klimautfordringene. Ett svar har vi fått, ved at regjeringen for to uker siden lovet 16,8 milliarder kroner til karbonfangst og lagring. Det er et stort beløp, men reduserer ikke Norges klimagassutslipp i «ikke-kvotepliktig sektor», som er der hvor vi ikke kan kjøpe oss fri. Det trengs derfor enda mer kraftfulle tiltak.

Vi vet at langsiktig økonomisk vekst skapes gjennom fornuftige investeringer i samferdsel, utdanning, forskning og innovasjon. Dette må regjeringen ta på alvor, og særlig i en konjunkturnedgang som vi nå er inne i er dette verdt å satse på. Forskning både i statlig og privat regi må styrkes. Langsiktig forskning er ofte det første som kuttes i vanskelige tider, og her må staten komme med mottiltak.

Det må bli mer lønnsomt å skape bedrifter og arbeidsplasser.