Magma topp logo Til forsiden Econa

Steinar Aasnæss

Steinar Aasnæss er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og juss. Hans arbeidsoppgaver omhandler undervisning, forskning og veiledning innen samfunnsøkonomi og regional utvikling. Aasnæss har embetseksamen i samfunnsøkonomi og 20 års arbeidserfaring i grenselandet mellom FoU, arbeidsliv og offentlige myndigheter, nasjonalt og regionalt.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS