Storbritannia

 

Dine interesser, vårt ansvar!

Econas studentgruppe i UK tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg. Som medlem av Econa har du muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø ved å delta på disse arrangementene.

I tillegg til arrangementer som i hovedsak foregår i London, tilbyr Econa en rekke medlemstilbud. Noen av de viktigste er:

  • Karrieresenter
  • CV- og søknadsretting
  • Juridisk bistand ved inngåelse av arbeidskontrakt
  • Rådgivning ved forhold som gjelder husleiekontrakt
  • Nettverk gjennom ca. 24 000 medlemmer
  • Gunstige bank- og forsikringstilbud gjennom Danske Bank og Econa Forsikring, samt andre gode rabattavtaler
  • Fagtidsskriftet Magma på nett for bachelorstudenter, og i tillegg per post for masterstudenter

Lurer du på noe eller har du gode forslag til arrangementer ved din skole, ta kontakt med styreleder ved ditt studiested. 
Har du spørsmål angående studentmedlemskap i Econa ta kontakt med studentansvarlig: simen@econa.no

Er du enda ikke medlem? Meld deg inn her.

Storbritannia

Leder

Nina Haldorsen

Send e-post

Telefon: 7731987762

Antall medlemmer: 2