Større påvirkningskraft i offentlig sektor

Stadig flere økonomer i offentlig sektor oppdager at det er en fordel å være medlem i Econa. Det er godt nytt for de som allerede er medlem. Flere medlemmer gjør oss sterkere og gir oss flere muligheter.

Econa jobber for at økonomer i offentlig sektor får de beste individuelle og kollektive lønns- og arbeidsvilkårene.

- Våre tillitsvalgte ute i virksomhetene gjør en fantastisk jobb med å forhandle lønn og arbeidsvilkår. Jo flere medlemmer vi blir, jo større påvirkningskraft får vi lokalt, sier Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa.

I 2016 fikk man gjennom Akademikerne på plass en tariffavtale som legger til rette for økt bruk av lokale lønnsoppgjør i staten.

- Hvis du jobber i staten og er medlem av oss vil arbeidsgiveren din nå kunne bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere deg, men også til å beholde deg og din kompetanse, fortsetter Kringlebotn.

Les også: Tydelig stemme med flere medlemmer

Den tredje største foreningen

Econa er den tredje største foreningen i Akademikerne. Det gir oss innflytelse i form av styreplass og antall stemmer i interne organer. Lokalt, på arbeidsplassen, gir det oss anseelse, innflytelse og tilgang til viktige funksjoner som gir medbestemmelse på vegne av våre og Akademikernes medlemmer.  

I tillegg kommer selvfølgelig det økonomiske og kommersielle aspektet. Med flere medlemmer får vi større inntekter og kan lage et enda bedre medlemstilbud og skaffe enda bedre rabattavtaler.