Arrangement Årsmøte

Strategic innovation via strategic experiments. How to do it.

Econa Bergen har i samarbeid med Vinco Innovation AS ved Barbara Salopek, glede til å invitere dere til en workshop/foredrag om Strategisk innovasjon. Workshopen blir på engelsk.