Arrangement

Strategiverktøy for morgendagens entreprenører, risikosøkere og pirater

Dagens strategiverktøy og dagens strategiundervisning bygger i stor grad på klassisk rasjonell økonomisk tenkning. Mange av verktøyene vi bruker i dag ble utviklet på 50- og 60-tallet. Siden det har vi lært mye om disruptiv og strategisk innovasjon. Mange av dagens modeller er utilstrekkelige for å forstå og utvikle modige, innovative bedrifter.